Wordaholic.nl is een gedeelde voorliefde voor het geschreven woord, voor vorm en inhoud. Wordaholic is een ensemble dat is voortgekomen uit een passie voor schrijven en de drang tot creatief exhibitionisme. Wordaholic is inspiratie, exploratie en presentatie. Wordaholic kent geen pretenties, alleen dromen en nachtmerries. Wordaholic is er voor ons, en een klein beetje voor jou. In het voorjaar van 2008 werd Wordaholic.nl bedacht, ontwikkeld en vormgegeven door Kjell Otten en Milco Haans.